šipka Hlavní menu šipka Telefon šipka Pořízení služby VoIP

Pořízení služby

Zavolejte nám na Zákaznickou linku na telefonní číslo 498 100 100 a objednejte si hlasovou službu VoIP. Budete požádáni o údaje pro uzavření Smlouvy na poskytování služeb. Předvyplněnou Smlouvu Vám zašleme k podpisu spolu se Všeobecnými podmínkami a Ceníkem. Současně se Smlouvou Vám vygenerujeme uživatelské jméno a heslo pro bezplatný přístup k Vašemu podrobnému účtu na internetu. Službu Vám zaktivujeme do 3 pracovních dnů od okamžiku doručení podepsané Smlouvy zpět na naši adresu. Od tohoto okamžiku můžete volání přes Internet začít používat.