šipka Hlavní menu šipka Internet šipka Technologie šipka Proč optická síť

Proč optická síť

Vývoj informačních technologií neustále zvyšuje nároky na rychlost, kvalitu, bezpečnost a delší vzdálenosti přenosu dat. Pro tyto účely je v dnešní době jednoznačně nejvhodnější uplatnění optických technologií:

Větší šířka pásma

Optické vlákno má oproti standardním metalickým kabelům nesrovnatelně vyšší šířku pásma, což dovoluje po jednom vláknu přenos podstatně vyššího množství informací než po celém kabelovém svazku měděných párů.

Budoucnost

Vzhledem ke svým vlastnostem je optické vlákno nazýváno také jako "medium budoucnosti". Proto se instalací optických kabelů připravíte na nástup technologií využívajících podstatně vyšších přenosových kapacit než po současných metalických sítích.

Bezpečnost

Vzhledem k tomu, že pro přenos informace se nevyužívá elektrických principů, je optické kabely velmi obtížné, ne-li nemožné odposlouchávat. Jakékoli přerušení kabelu je přitom snadno detekovatelné.

Přenos signálu na velké vzdálenosti

Nízký útlum a vysoká integrita přeneseného signálu umožňují optickým systémům přenosy na daleko větší vzdálenosti než u metalických vedení.

Dielektricita

Optické kabely v nemetalickém provedení pláště umožňují využívat přenos informace v prostředích s vysokým stupněm elektrického nebo vysokofrekvenčního rušení. Optické kabely lze instalovat např. v těsném sousedství silových kabelů pro rozvod elektrické energie, aniž by byly jakkoliv omezeny přenosové nebo bezpečnostní parametry.