Náchod

Optické připojení

V Náchodě jsou optické tarify nabízeny po optických vláknech Verticasa až do bytu zákazníka. U tarifu SPRINT15 je účtován jednorázový aktivační poplatek 600,- Kč (mimo akční nabídky). U ostatních optických tarifů je jednorázový aktivační poplatek 1,- Kč. U všech optických tarifů je smlouva na dobu určitou 12 měsíců. Po uplynutí povinné doby platnosti smlouvy přechází smlouva automaticky na dobu neurčitou s výpovědní dobou 2 měsíce.

Optické připojení je dostupné v těchto objektech:

Bartoňova 275 (pouze do Sprint 25) Kostelecká 1130, 1131
Bartoňova 276 (pouze do Sprint 25) Kostelecká 1829
Bartoňova 277 (pouze do Sprint 25) Kostelecká 1830
Běloveská 1671, 1672 Pražská 1551
Běloveská 1673, 1674 Pražská 1552
Běloveská 1675, 1676 Pražská 1553
Běloveská 1771, 1772 Příkopy 1102, 1103
Běloveská 1773, 1774, 1775 Příkopy 1104, 1105, 1106
Bílá 1958, 1958, 1960 Příkopy 1125, 1126
Bílá 1961, 1962 Růžová 1951, 1952
Bílá 1968, 1969, 1970 Růžová 1963, 1964, 1965
Bílá 1971, 1972 Růžová 1966, 1967
Bílá 1973, 1974, 1975 Václavická 1132
Borská 1850-1852 (pouze do Sprint 25) Václavická 1179
Borská 293, 294 (pouze do Sprint 25) Václavická 1212, 1213, 1214
Cvrčkova 341 Zelená 1953, 1954, 1955
Havlíčkova 1110, 1111, 1112 Zelená 1956, 1957
Havlíčkova 1113, 1114, 1115  
Jugoslávská 1537, 1538, 1539, 1540  
Kostelecká 1127, 1128, 1129  

Dostupné tarify pro domácnosti

SENIOR

Download: 25 Mb/s
Upload: 25 Mb/s

262 Kč

SPRINT15

Download: 15 Mb/s
Upload: 15 Mb/s

300 Kč

SPRINT25

Download: 25 Mb/s
Upload: 25 Mb/s

362 Kč

SPRINT50

Download: 50 Mb/s
Upload: 50 Mb/s

508 Kč

FIBER 50

Download: 50 Mb/s
Upload: 50 Mb/s

362 Kč

FIBER 100

Download: 100 Mb/s
Upload: 100 Mb/s

508 Kč

FIBER 200

Download: 200 Mb/s
Upload: 200 Mb/s

362 Kč

Bezdrátové připojení

Dostupné tarify pro firmy

Objednat internet