šipka Hlavní menu šipka Internet šipka Fakturace a platby

  Fakturace a platby

  Výhodné předplatné

Platba dopředu na 1 rok
Platba dopředu na 2 roky
Platba dopředu na 3 roky


=>
=>
=>


1 měsíc internetu zdarma
3 měsíce internetu zdarma
6 měsíců internetu zdarma
    Akce platná od 3.1.2011 až do odvolání.

Pokud není dohodnuto jinak, faktury se vystavují vždy k prvnímu dni v daném měsíci. Splatnost faktury je uvedena na dokladu. První faktura je vždy zaslána poštou a doporučujeme ji uhradit jednorázovým příkazem z účtu nebo hotově na pobočce. Následující faktury se již neposílají a jsou dostupné v klientské sekci. 1)

Možnosti úhrady
1. Převodem z bankovního účtu - variabilní symbol VS=číslo faktury (daňového dokladu) nebo číslo smlouvy
2. Trvalým příkazem z banky - VS=číslo smlouvy (vaše zákaznické číslo)
3. Hotovostní úhrada na pobočce N_SYS - jednorázový poplatek 30,- Kč *) za platbu v hotovosti na pobočce

Při úhradách bankovním převodem nebo trvalým příkazem je třeba dbát na správné (přesné zadání) údajů jako je variabilní symbol (VS), částka a číslo účtu. Pokud bude některý z těchto údajů zadán špatným způsobem, platba nebude správně přiřazena a bude vrácena zpět na účet odesílatele. V takovém případě náš elektronický systém vyhodnotí fakturu jako neuhrazenou a postupuje podle naprogramovaných instrukcí. Nedojde-li k uhrazení faktury v termínu splatnosti, ať už z důvodu nezaplacení či chybnému zadání platebních údajů, bude zákazník nejdříve upozorněn e-mailovou zprávou a pokud ani po této výzvě nedojde k zaplacení, systém automaticky zablokuje poskytovanou službu. Za odblokování služby je účtován reaktivační poplatek dle platného ceníku - 300,-Kč s DPH*).
Upozornění na nově vystavenou fakturu, upomínky či jiná sdělení jsou zasílána e-mailovou zprávou, proto také důrazně doporučujeme udržovat aktuální kontaktní údaje.

Poznámka: Upozorňujeme, že doručení e-mailu však nemůže být garantováno, ať už z důvodu změny emailové adresy uživatele, přeplnění jeho e-mailové schránky, vyřazení antivirovou nebo antispamovou kontrolou, chybě v e-mailové adrese či z jiného důvodu…

1) Pokud si zákazník přeje zasílat faktury poštou, je mu to umožněno po nahlášení na Zákaznické lince, tel. 498 100 100 a to za poplatek 30,- Kč *) za každou vystavenou fakturu. Upozorňujeme naše zákazníky, že faktura vytištěná z klientské sekce, splňuje všechny legislativní podmínky. Veškerá další ustanovení a podmínky jsou obsaženy ve Všeobecných podmínkách naší firmy, které jsou nedílnou součástí Smlouvy.

*) Vyhrazujeme si právo na změnu ceny. Cena služby/poplatku se vždy řídí platným ceníkem, který je ke stažení na našich stránkách nebo dostupný na našich pobočkách.